Search
Close this search box.
ARTISAN LINE
pienille leipomoille

Powdea(ent Jauhetekniikka) sai FI-patentin esisekoittavalle riviannostelijalleen

Powdea(ent Jauhetekniikka) sai FI-patentin esisekoittavalle riviannostelijalleen

Powdea(ent. Jauhetekniikka) on saanut patentin uudelle keksinnölleen, jolla esisekoitetaan reseptin mukaan annosteltavat pienaineet ennen niiden annostelua varsinaiseen sekoittimeen. Esisekoitus saavutetaan annostelemalla reseptiin kuuluvat pienaineet yhtäaikaisesti suoraan alipainekuljettimeen. Yhtäaikaisen annostelun ansiosta pienaineet esisekoittuvat keskenään ennen varsinaista sekoitusvaihetta. Patentoidun keksinnön avulla saavutetaan optimaalinen lopputuotteiden laatu, moninkertainen annostelunopeus  ja samanaikaisesti annostelutarkkuus paranee merkittävästi.

Ongelmana pienaineiden optimaalinen sekoittuminen muihin aineisiin

Patenttiin johtaneen ratkaisun kehittely käynnistyi bulk-prosessien keskeisestä tarpeesta varmistaa optimaalinen lopputuotteiden laatu raaka-aineseosten pienimpien ainesosien sekoittumisella mahdollisimman tasaisesti muihin aineisiin.

Leipomoteollisuudelle tyypillisessä sekoitusprosessissa 300 l kokonaisannosmäärään saatetaan annostella vain muutamia satoja grammoja kuivahiivaa, suolaa ja leivänparanteita, jotka vaikuttavat ratkaisevalla tavalla lopputuotteiden makuun ja koostumukseen. Lopputuotteiden laadun kannalta on oleellista saavuttaa mahdollisimman homogeeninen seos, jossa pienaineet ovat tasaisesti sekoittuneena koko taikinamassaan. Perinteisessä annostelutavassa jauhevaakaan kerätyt jauhot ja pienaineet pudotetaan ennen sekoitusta kerralla taikinapataan, jonka pohjalle on jo etukäteen annosteltu taikinaan tarvittavat nesteet. Pienaineiden osuessa nesteeseen, ne saattavat kovettua pinnaltaan, jolloin ne eivät leviä taikinamassaan optimaalisella tavalla.

Tasaisen sekoittumisen ongelmaa on aikaisemmin pyritty minimoimaan mm. varustamalla aineiden vastaanottosäiliö esisekoittavalla ruuvilla tai ohjaamalla annosteluprosessia niin, että aineet kerrostuvat vastaanottosäiliöön tietyllä tavalla, jotta ne sekoittuisivat hyvin varsinaisessa sekoittimessa.

Ratkaisun avaimet samanaikaisessa annostelussa

Patentoituun keksintöön päädyttiin, kun Powdean tuotekehitystiimi pyrki löytämään ratkaisun asiakkaan tarpeeseen, jossa samanaikaisesti haluttiin varmistaa pienaineiden esisekoittuminen sekä saavuttaa jopa 30 panoserän tuntinopeus yhdellä annostelupisteellä.

Jo alussa oli selvää, että ratkaisun avaimet liittyivät useisiin samanaikaisiin annosteluprosesseihin ja kapasiteetin pullonkaulana tyypillisesti olevan pienaineannostelun nopeuttamiseen. Pienaineannostelun hitaus on johtunut siitä, että annosteltavia pienaineita on tuotereseptissä useita ja ne on annostelutarkkuuden optimoimiseksi pitänyt annostella hitaasti. Pienaineannostelulle tyypillisen alipaineisen ilmasiirron vuoksi pienaineita on pitänyt annostella lisäksi yksi aine kerrallaan, koska kahden tai useamman annostelun käynnistäminen samaan aikaan yhteiseen kuljettimeen johtaisi väistämättä siirtolinjan tukkeutumiseen.

Oivallus

Keksinnön keskeinen oivallus on pienaineannostelijoiden ja alipaineisen siirtolinjan välissä tapahtuva paineenpoisto, joka mahdollistaa kaikkien reseptiin kuuluvien pienaineiden punnitukseen perustuvan samanaikaisen annostelun erittäin tarkasti. Annostelun ohjaamiseksi kehitettiin täysin uudenlainen annostelualgoritmi, joka laskee tuotereseptin perusteella jokaiselle pienaineelle yksilölliset annosteluparametrit, jotta annostelu käynnistyy ja pysähtyy lähes samanaikaisesti kaikista säiliöistä ja samaan aikaan algoritmi ohjaa alipainelähteen toimintaa annosteluparametrien ja siirtopainemittauksen perusteella.

Tuloksena esisekoitus ja moninkertainen annostelunopeus

Pienaineiden samanaikainen punnittu annostelu saa ne esisekoittumaan keskenään jo vastaanottosäiliöön siirron aikana, jolloin saadaan aikaan homogeeninen pienaineseos, joka sekoittuu tasaisesti taikinamassaan. Yhtäaikaisesti tapahtuvan annostelun ansiosta aiemmin pullonkaulaksi muodostuneen pienaineannostelun nopeus nousee moninkertaiseksi.

Keksinnön avulla asiakkaamme ovat päässeet jopa 40 pienaineannostelun määrään tunnissa ja samanaikaisesti on saavutettu jopa 5 g tarkkuus annostelutuloksille.

Vie toimialaa eteenpäin ja tukee kasvuamme

” Patentoidulla keksinnöllä on valtava merkitys bulk-materiaalien automatisoitujen annosteluprosessien kehittymisen kannalta. Yhtäaikaisen pienaineannostelun tuoman esisekoittumisen hyödyt ovat kiistattomat toimialasta riippumatta. Näemme keksinnölle konkreettisia sovelluskohteita teollisten leipomoiden lisäksi muillakin toimialoilla, kuten ruoka- ja rehuteollisuudessa, joissa on tarve sekoittaa pienaineita mahdollisimman tasaisesti suureen panoserään.” kertoo Powdean(ent Jauhetekniikan) toimitusjohtaja Tuomo Kousa. ” Keksintö on myös meidän kasvustrategian kannalta  erittäin tärkeä. Sen avulla parannamme kilpailukykyämme ja pystymme paremmin vastaamaan kovaan kansainväliseen kilpailuun.Patentin turvin voimme nyt panostaa täysillä ratkaisumme markkinointiin, Kousa jatkaa.

Jaa tämä

 Uutinen

WhatsApp
LinkedIn
Facebook

Tilaa Powdean uutiskirje

Valitse ryhmä, johon parhaiten koet kuuluvasi