Search
Close this search box.
ARTISAN LINE
pienille leipomoille

Miten lannoitetehtaan kuiva-aineannostelu automatisoidaan

Powdea toimitti täydellisen annostelujärjestelmän BIOA:n kierrätyslannoitetehtaalle

Toimitukseen sisältyi suodatin ja annostelusuppilo kahdelle pääainesosalle, kahdelle Big Bagin purku- ja annostelusuppilolle sekä ruuvikuljettimia, jotka kuljettavat ainekset kuivasekoittimeen. Kunkin ainesosan annostelua ohjaa Powdean Loss-in-weight Smart™ -annosteluohjain.

Investoinnin tavoitteena oli saada aikaan täysin automatisoitu annosteluratkaisu, joka mahdollistaa 4 ainesosan samanaikaisen ja jatkuvan syöttämisen sekoittimeen halutulla sekoitussuhteella.

Vastaanotinsuppilot pääkomponenteille

Kaksi pääkomponenttia syötetään annostelujärjestelmään pneumaattisilla kuljetuslinjoilla bulkkisiiloista. Yli 4 000 kg/h kuljetusnopeuksien vuoksi panostettiin oikeiden suodatinyksiköiden valintaan.

Kuva 1. Pääkomponentit kuljetetaan pneumaattisella siirtolinjalla, jonka kapasiteetti on yli 4000 kg/h

Kuva 2. Suuresta kuljetusnopeudesta johtuen suodatuksen mitoitus oli ratkaisevan tärkeää pääkomponenttien luotettavan ja keskeytymättömän kuljetuksen varmistamiseksi suppiloille.

Komponenttien samanaikainen Loss-in-Weight annostelu halutulla sekoitussuhteella

Kaksi pääkomponenttia ja kaksi suursäkeissä toimitettavaa pienkomponenttia annostellaan samanaikaisesti yhteiselle ruuvikuljettimelle. Prosessinohjain asettaa kunkin komponentin tarkan annostussuhteen, ja Powdean Loss-in-Weight Smart™ ohjaa kunkin komponentin annostusta. Jokainen suppilo on varustettu erittäin tarkoilla punnitusantureilla, joissa on digitaaliset painolähettimet, jotta punnituksen avulla saadaan tarkka annostus.

Samanaikaisen annostelun ja halutun sekoitussuhteen tuloksena on suuri teho ja esisekoitus ennen varsinaista kuivasekoitinta. Tämä ratkaisu lyhentää todellista sekoitusaikaa merkittävästi.

Kuva 3. Powder Technicin ruuvikuljettimet syöttävät annosteltujen komponenttien esiseoksen asiakkaan kuivasekoittimeen

Big Bag -purkaus- ja annosteluasemat, Anti-Dust™

Powdean toimitukseen sisältyi 2 uutta Big Bag -purkaus- ja annosteluasemaa, jotka sopivat sekä umpipohjaisille että pohjaventtiilillä varustettuille suursäkeikeille. Kun käytetään pohjaventtiilisiä suursäkkejä, suppilo on varustettu Powdean Anti-Dust™-liittimellä ja tiiviillä suojus suppilon päällä.

Leikkausveitset revittäville suursäkeille

Big Bageille, joissa ei ole pohjaventtiiliä, tarvitaan erityinen integroitu leikkausveitsi. Powdean leikkausveitset repivät pussin pohjan kokonaan auki kulmasta kulmaan mahdollistaen suursäkin täyden tyhjentämisen ilman käyttäjän tarvitsee käyttää veitsiä

Jatkuvan annostelun tarkka ohjaus Powdean Loss-in-Weight Smart™ -annostelujärjestelmällä

Powdea toimitti ohjausjärjestelmään Loss-in-Weight Smart™ -annosteluautomaation ohjausohjelmiston. Annosteluohjain valvoo ja ohjaa kahden pääkomponenttisuppilon, kahden Big Bag -annosteluyksikön ja ruuvikuljettimien toimintaa.

Prosessin ohjauksen ja lopputuotteen laadun kannalta annostelu tulee säilyttää tarkasti valitulla annostelunopeudella eikä jauheen annostelua saa missään tapauksessa keskeyttää prosessin aikana. Annosteluohjain mittaa jatkuvasti syöttöyksiköstä poistuvan jauheen määrää ja säätää automaattisesti annosteluparametreja ottaen huomioon jauheen irtopainon muutokset ja pitäen annostelunopeuden koko ajan valitulla annostelunopeudella.

Tehdasohjausjärjestelmä ja Powdean Loss-in-Weight Smart™ -ohjain integroitu saumattomasti

Jotta annosteluprosessia voitaisiin hallita täysin BIOA:n prosessinohjausjärjestelmästä (SCADA), oli tarpeen yhdistää Powdean annosteluohjain tehtaan SCADA-järjestelmään.

Käyttämällä Profinet-kommunikaatioprotokollaa tehtaan ohjausjärjestelmän ja Siemens S7 -pohjaisen Loss-in-Weight Smart™:n välillä, Powdea integroi uuden annostelujärjestelmän saumattomasti SCADA-ohjaukseen.

BioA

Kotka-Haminan alueen kehitysyhtiö Cursorin BioA-projekti tuottaa lannoitteita Kotkassa, Etelä-Suomessa. 30 miljoonan euron investointi tuottaa aluksi 40 000 tonnia lannoitteita vuodessa, mutta vuonna 2020 tuotanto on tarkoitus kymmenkertaistaa. Lannoitteet valmistetaan paperitehtaiden sivutuotteista ja voimalaitosten puhdistetusta tuhkasta. Paperi- ja sellutehtaiden sivuvirtojen käyttö vähentää energian käyttöä ja johtaa pienempiin fosforipäästöihin vesistöihin. BioA:lla, joka on nyt yksittäinen yritys, on yhteensä neljä patenttia lannoitteille.

Jaa tämä

 Artikkeli

WhatsApp
LinkedIn
Facebook

Tilaa Powdean uutiskirje

Valitse ryhmä, johon parhaiten koet kuuluvasi