Search
Close this search box.
ARTISAN LINE
pienille leipomoille

Powdean loss-in-weight annostusjärjestelmä varmistaa biojätteen hallitun kompostoinnin Ämmäsuon jätteenkäsittelylaitoksella.

Keväällä 2008 käyttöönotettu järjestelmä syöttää jatkuvatoimisesti punnittuna kalkkia ja lentotuhkaa biojätteen kompostoitumisen varmistamiseksi.

Ämmäsuon käsittelykeskukseen tuotiin vuonna 2006 biojätettä yhteensä noin 47 500 tonnia, josta lähes 32 300 tonnia tuli kotitalouksilta. Kaikki pääkaupunkiseudulla erilliskerätty biojäte käsitellään kompostointilaitoksessa. Kompostointilaitoksen prosessi perustuu yleisesti käytettyyn tunnelikompostointitekniikkaan. Biojäte vastaanotetaan sisätiloissa ja siihen sekoitetaan tukiaineena käytettävä kalkki ja lentotuhka. Prosessiin annosteltava kalkki ja lentotuhka varastoidaan Powdean toimittamiin 40m3 :n ja 80 m3 :n kierresaumasiiloihin. Powdean Fluidi™laitteisto varmistaa luonnostaan huonosti valuvien jauheiden häiriöttömän purkamisen prosessiin.

Jauheiden annostelu prosessiin tapahtuu siilojen alle sijoitetuilla Powdea Feeder™ jauheannostelijoilla. Annostelijat ovat punnitusantureiden päällä ja niiden annostusnopeutta säädetään ja ylläpidetään Powdean kehittämällä Loss-in-Weight annostusohjaimella. Ohjaimesta on Profibus –väylällä toteutettu etäyhteys prosessivalvomoon, josta voidaan valvoa laitteiston toimintaa ja asettaa halutut annostusarvot. Tarkasti annostellut jauheet siirretään jauhekuljettimilla käsittelykeskuksen prosessitiloihin, jossa ne annostellaan biojätteen sekaan.

YTV
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV huolehtii Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja seudullisesta  joukkoliikenteestä, jätehuollosta, ilmanlaadun seurannasta, ylläpitää seututietoja ja tekee seudullisia selvityksiä. YTV palvelee jäsenkuntiensa lisäksi useita lähikuntia sopimusperusteisesti.

Jaa tämä

 Artikkeli

WhatsApp
LinkedIn
Facebook

Tilaa Powdean uutiskirje

Valitse ryhmä, johon parhaiten koet kuuluvasi