Search
Close this search box.
ARTISAN LINE
pienille leipomoille

Taikinanteon automaatiosta kilpailuetua pienellekin leipomolle

Viime vuosina suuret ja keskisuuret suomalaisleipomot ovat automatisoineet raaka-aineiden käsittelyn ja nousseet tekniseltä tasoltaan alan kansainväliseen kärkeen. Nyt myös pienet leipomot ovat tulossa automatisointiin mukaan. Annosteluautomaatio tuokin kohtuullisella investoinnilla parempaa kilpailukykyä, ja toisaalta pystyy vastaamaan EU:n tiukentuvaan valmistusmateriaalien jäljitettävyyslakiin. Automaattisella raaka-ainejärjestelmällä leipomotuotanto on vakuuttavasti valvottavissa ja kätevästi dokumentoitavissa.

Raaka-aineiden annostelun automatisointi on alkanut luonnollisesti suuremmista leipomoista, mutta laajentunut nykyisin yhä pienempiin yksiköihin, kertoo kotkalaisen Powdea Technologies Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Kousa. Yhtiö on automatisoinut yli 50 kotimaisen teollisen leipomon raaka-aineiden annostelujärjestelmän ja lisäksi uudistanut ohjausjärjestelmän kymmenissä leipomoissa siten, että olemassa oleville laitteille on rakennettu uusi, ajanmukainen ohjausjärjestelmä.

Asiakkaat ovat tähän mennessä olleet pääosin suuria ja keskisuuria leipomoita, esimerkiksi Fazer Leipomot, Lantmannen, Primula, Pulla-Pirtti ja Leivon Leipomo. Nyt joukossa on pienempiäkin leipomoita, kuten Konditoria Ph7 ja leipomo-ja konditorialiike Pekka Heikkinen sekä useita market-leipomoita kuten CM Jumbon ja Kupittaan jauholeipomot sekä Porokylän leipomon ja Konditoria Galetten marketleipomot.

Kuva: Leipomon täydellisessä raaka-ainejärjestelmässä tilaukset siirretään automaattisesti toimistosta taikina-asemalle, josta saadaan palautteena tehdyt taikinaerät ja kulutetut raaka-aineet sekä valmistetut reseptit. Integrointi NAV/DIGIA –toiminnan- ohjausjärjestelmään on myös mahdollista, jolloin kaikki tapahtumat kirjautuvat reaaliaikaisesti tietojärjestelmään.

Keskisuuren leipomon annostelujärjestelmällä lähes kaikki raaka-aineet napin painalluksella

Tyypillinen keskisuuren leipomon automatisoitu ainesosien annostelujärjestelmä koostuu esimerkiksi kahdesta siilosta (ruis- ja vehnäsiilosta), 6 – 8 suursäkistä, kymmenestä pienaineesta, kahdesta raskista ja muutamasta nesteestä. Järjestelmän mitoituksesta riippuen se annostelee automaattisesti ja erittäin tarkasti noin 15 keskikokoista taikinaerää tunnissa. Yksi henkilö ehtii hyvin hoitamaan koko taikinanvalmistuksen.

Pienten tilojen laitteistot

Pienemmissä leipomoissa tilat ovat usein rajalliset. Tällaisia tilanteita ajatellen Powdea on kehittänyt Powdermatic Liten, joka on pyörillä varustettu kompakti pienaineiden annosteluyksikkö, jolla annostellaan pienaineet automaattisesti ja reseptinmukaisesti keräilylaatikoihin. Laitteisto vapauttaa taikinantekijän punnitustyöstä ja toisaalta varmistaa tuotteiden 100 %:n reseptinmukaisuuden, kun annostelu on automaattista ja valvottua.

 

Pienessä leipomossa alkuun jauhon suursäkkiannostelulla

Powdea on kehittänyt koko raaka- aineannostelujärjestelmän modulaariseksi, joten järjestelmän voi toteuttaa asteittain. Pienehkön leipomon automatisointi tältä osin voi yksinkertaisimmillaan alkaa esimerkiksi yhden tai kahden suursäkkiaseman hankinnalla. Suursäkeistä voidaan annostella esimerkiksi vehnä- ja ruisjauhot suoraan taikinapataan. Investointi ei ole tällöin suuri. Sillä saadaan kuitenkin vähennetyksi raskaat säkkien nostot murto-osaan entisestä, jonka ansiosta työstä tulee mielekkäämpää ja syntyy säästöjä.

Step-By-Step konsepti mahdollistaa laajentamisen askeleittain

Järjestelmää voidaan tämän jälkeen laajentaa tarpeiden mukaan. Jauhosiilon hankinta ei suinkaan ole aina välttämätöntä. Suursäkeissä on nykyisin saatavissa lähes kaikkia leipomoiden käyttämiä ainesosia. Suursäkkien käyttöönotto on hyvä alku raaka-ainejärjestelmän automatisoinnille, Kousa sanoo.

Nesteannostelukin automatisoitavissa

Myös nesteannosteluun Powdea on panostanut tuntuvasti, joten sekin puoli on automatisoitavissa joko osittain, kokonaan tai tarpeen mukaan. Modulaarisessa järjestelmässä on erikokoisia ohjauspäätteitä, joissa logiikkavaihtoehtoja on pienistä varsin laajoihinkin.

Powdean uutuustuotteet nesteannosteluun ovat yhden maailman johtavan vesiannostelijavalmistajan STM:n vesiannostelijat sekä Fluidmatic™ Solo ja Duo, nesteiden annosteluautomaatit

Huomattavia säästöjä raaka-ainekuluissa

Raaka-aineiden annostelun automatisointi on tuonut leipomoille huomattavia raaka-ainesäästöjä. Kokonaisraaka-ainekustannuksista säästöt ovat olleet noin 2- 4 %, raaka-ainemixien osalta jopa 40 %:n luokkaa. Automaattisella raaka-ainejärjestelmällä suursäkeistä ja pienraaka-aineiden annostelijasta Powdermaticista itse valmistetut mixit tuovat ”napin painalluksella” merkittäviä säästöjä.

Tasalaatuisuus avain vähentyneeseen hävikkiin

Taikinoiden tasalaatuisuus on parantanut tuotteiden läpimenoa linjalla. Koska annosteluautomaatiolla syntyy entistä vähemmän epäkuranttia tuotantoa, ei ole tarvetta leipoa ns. ekstrataikinoita. Paremman varastohallinnan ansiosta raaka- ainevarastoja on voitu pienentää huomattavasti. Työn ergonomia on kohentunut turhien ja raskaiden nostojen jäätyä pois ja työympäristö muuttunut pö- lyttömäksi, jolloin leipomon koko raaka- aineannostelupää on siistiytynyt.

Taikinoiden valmistuksen rationalisointi on laskenut työvoimakustannukset tältä osin puoleen, jopa allekin entisestä, kun leipuri on voitu irrottaa taikinanteosta muihin prosessin vaiheisiin.

Sinuhella saavutettiin monitohoista hyötyä laitteistoinvestoinnilla

”Nyt hankitun raaka-ainejärjestelmän avulla pyrimme mm. parempaan raaka-aineiden hallintaan, vakioimaan tuotteidemme laatutason, alentamaan raaka-aine- ja työvoimakuluja sekä edesauttamaan työviihtyvyyttä parantuneen raaka-ainekäsittelyn ansiosta. Powdealta ( ent.Jauhetekniikalta) hankitulle järjestelmälle asettamamme tavoitteet ovat mielestäni täyttyneet suorastaan erinomaisesti”, kertoo Matti Hokkinen Sinuhen Leipomolta.

Jäljitettävyys lakien tasolle

Leipomoiden suurimmat asiakkaat – esimerkiksi marketit, hampurilaisketjut jne. – käyvät nykyisin auditoimassa tavarantoimittajansa ja edellyttävät, että tuotteissa käytetyt materiaalit ovat jäljitettävis- sä, tämän vuoden alusta jopa raaka-aine-erien tasolle saakka. Vuodenvaihteessa voimaan tullut EU:n di- rektiivi edellyttää myös selkeää dokumentointia.Tämä on osaltaan vauhdittanut järjestelmien automatisointia. Powdea onkin viime aikoina kehittänyt nimenomaan valvonnan ja dokumentoinnin osuutta ohjausjärjestelmissään. Tuotannossa käytetyt raaka- aineet on mahdollista ”yhdistää” valmistettaviin taikinoihin ja saada siitä kirjallinen dokumentti arkistoitavaksi mm. mahdollista myöhempää reklamaatiota varten.

Kun raaka-aine-eriä tulee ja ne otetaan käyttöön, kunkin erän tiedot voidaan syöttää raaka- ainejärjestelmän ohjaukseen ja yhdistää valmistettavaan tuote-erään. Tästä on nykyaikaisella ohjauksella mahdollista saada joko PC:n massamuistiin tallennettava tunniste tai paperituloste, joka voidaan arkistoida.

Teksti: Asko Laurila ja Tuomo Kousa,alkuperäinen arkikkeli julkaistu 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaa tämä

 Artikkeli

WhatsApp
LinkedIn
Facebook

Tilaa Powdean uutiskirje

Valitse ryhmä, johon parhaiten koet kuuluvasi