Search
Close this search box.
ARTISAN LINE
pienille leipomoille
REFERENSSIT

Avainkohdat

Oulun Vesi säätää veden ph:ta Powdean annosteluteknologialla

Powdean toimittama laitteisto syöttää jatkuvatoimisesti punnittuna kalkkia veden pH:n säätämiseksi. Kalkin syöttöä ohjataan Powdean kehittämällä Loss-in-Weight ohjaimella, joka on liitetty Oulun Veden automaatiojärjestelmään.

Powdean jauheannostelija ratkaisi kalkinsyötön ongelmat

Kalkin jatkuvatoiminen syöttö nesteeseen tapahtuu tyypillisesti erilaisilla ruuvisyöttimillä, jotka syöttävät kalkkia taajuusmuuttajan ohjearvon mukaisesti. Kalkin koostumuksessa on kuitenkin huomattavaakin vaihtelua ja tämä aiheuttaa epätarkkuutta annosteluun. Lisäksi kalkilla on erittäin voimakas holvaantumisvaikutus, mikä vaikeuttaa annostelun pitämistä tasaisena.

Powdea GraviFeeder™ annostelija on punnitusantureiden päällä ja sen annostusnopeutta säädetään ja ylläpidetään Powdean kehittämällä Loss-in-Weight Smart™ annostusohjaimella. Ohjaimesta on Profibus –väylällä toteutettu etäyhteys prosessivalvomoon, josta voidaan valvoa laitteiston toimintaa ja asettaa halutut annostusarvot.

” Haastavaa projektissa oli löytää ratkaisu, jolla saavutetaan erinomainen annostelutarkkuus pienellä syöttönopeudella. Jatkuvan punnituksen, älykkään säätöalgoritmin ja jauhesyöttimemme holvaamisen estävän rakenteen vuoksi ansiosta pystymme pitämään kalkin syöttönopeuden toleranssin sisällä myös erittäin pienillä syöttönopeuksilla, kuten 5 kg/h” , kertoo Powdean toimitusjohtaja Tuomo Kousa.

 Oulun Vesi

Oulun Vesi toimittaa asiakkailleen kohtuulliseen hintaan hyvälaatuista talousvettä ja vastaa jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta sekä asuinympäristön kuivatusvesien johtamisesta toiminta-alueellaan huolehtien vesistöjen ja muun ympäristön säilymisestä puhtaina.

 

Lisää Cleantech, Non-food referenssejä

atex reaktorille annostelu

Powdea toteutti Solenis Finland Oy:lle reaktorin automaattisen jauheannostelun. Projektin tavoitteena oli toteuttaa suursäkistä jauhemaisen kemikaalin annostelu reaktoriin siten,että säkin käsittely tapahtuu lattiatasolta ja pölyaltistuminen tuli minimoida

nesteannostelu non-food

Powdean suunnittelemiin ja toteuttamiin nestekontitusasemiin sisältyi useita käyttöä helpottavia innovatiivisia ominaisuuksia, kuten täyttövaiheessa syntyvää nesteen kuohumista vähentävä moottoroitu täyttöputki, joka laskeutuu täytön alussa kontin sisään ja nousee nestepintaa seuraten täytön aikana ylös.

Annosteluautomaatio Annostelujärjestelmä Anti-Dust Loss-in-weight Smart™

Powdea toteutti Ahstromin Tampereen tehtaan aktiivihiiliannostelun täydellisen uudistamisen. Uudistuksessa korvattiin aikaisempi aktiivihiilen annostelulaitteisto modernilla Loss-in-weight Smart™ annostelujärjestelmällä. Uudistuksen tavoitteena oli lisätä aktiivihiilen annosteluprosessin mitattavuutta ja säädettävyyttä sekä vähentää suursäkkien käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Tilaa Powdean uutiskirje

Valitse ryhmä, johon parhaiten koet kuuluvasi