Search
Close this search box.
ARTISAN LINE
pienille leipomoille
REFERENSSIT

Avainkohdat

Kontitusasemien täyttötapahtumia ja pesusekvenssejä ohjataan helppokäyttöisellä operointipäätteellä

Nestekontitusasemia Ashland Finland Oy:lle

Powdean suunnittelemiin ja toteuttamiin nestekontitusasemiin sisältyi useita käyttöä helpottavia innovatiivisia ominaisuuksia, kuten täyttövaiheessa syntyvää nesteen kuohumista vähentävä moottoroitu täyttöputki, joka laskeutuu täytön alussa kontin sisään ja nousee nestepintaa seuraten täytön aikana ylös.

Konttiin annosteltavan tuotteen annosteluasetukset valitaan kätevästi kosketusnäytöltä ja käyttäjä asettaa täytettävien konttien kokonaismäärän, jolloin täytettyjen konttien seuranta on helppoa.

Laadunvaihdoissa syntyvää puhdistustarvetta varten nesteputkistoon toteutettiin automaattinen vesipesu- ja paineilmahuuhtelutoiminto.

Lisää nesteannostelu, Non-food referenssejä

atex reaktorille annostelu

Powdea toteutti Solenis Finland Oy:lle reaktorin automaattisen jauheannostelun. Projektin tavoitteena oli toteuttaa suursäkistä jauhemaisen kemikaalin annostelu reaktoriin siten,että säkin käsittely tapahtuu lattiatasolta ja pölyaltistuminen tuli minimoida

Annosteluautomaatio Annostelujärjestelmä Anti-Dust Loss-in-weight Smart™

Powdea toteutti Ahstromin Tampereen tehtaan aktiivihiiliannostelun täydellisen uudistamisen. Uudistuksessa korvattiin aikaisempi aktiivihiilen annostelulaitteisto modernilla Loss-in-weight Smart™ annostelujärjestelmällä. Uudistuksen tavoitteena oli lisätä aktiivihiilen annosteluprosessin mitattavuutta ja säädettävyyttä sekä vähentää suursäkkien käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Tilaa Powdean uutiskirje

Valitse ryhmä, johon parhaiten koet kuuluvasi