Search
Close this search box.
ARTISAN LINE
pienille leipomoille
REFERENSSIT

Avainkohdat

Powdean toimittama järjestelmä syöttää jatkuvatoimisesti punnittuna kalkkia ja aktiivihiiltä teräksen valmistuksessa syntyvien polttokaasujen puhdistamiseksi

Powdean annostusjärjestelmällä puhdistetaan Outokummun polttokaasut

Jauheiden annostelu prosessiin tapahtuu siilon alle sijoitetuilla Powdea Feeder™jauheannostelijalla, joka syöttää jauhetta valitulla annostelunopeudella pneumaattiseen ylipainelinjaan. Annostelija on punnitusantureiden päällä ja sen annostusnopeutta säädetään ja ylläpidetään Powdean kehittämällä Loss-in-Weight annostusohjaimella. Ohjaimesta on Profibus –väylällä toteutettu etäyhteys prosessivalvomoon, josta voidaan valvoa laitteiston toimintaa ja asettaa halutut annostusarvot.

Jauhetekniikan toimittama järjestelmä syöttää jatkuvatoimisesti punnittuna kalkkia ja aktiivihiiltä teräksen  valmistuksessa syntyvien polttokaasujen puhdistamiseksi.

EN 1090 -vaatimukset täyttävä kalkkisiilo

Prosessiin annosteltava kalkin ja aktiivihiilen seos varastoidaan Powdean toimittamaan 100 m3 :n varastosiiloon. Siilo on suunniteltu ja valmistettu uuden, 1.7.2014 voimaan astuneen EN1090 -siilostandardin mukaisesti.

Kalkkijauheelle soveltuvat siilovarusteet varmistavat siilon toiminnan

Kalkkijauhesiilojen tyypillisiä ongelmia ovat siilosuodattimen tukkeutuminen ja jauheen holvaaminen varastoinnin seurauksena. ” Otimme jauheen haastavat ominaisuudet huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja varustimme siilon omalla paineilmapuhdisteisella erikoissuodattimellamme ja Jauhetekniikka Fluidi™ apupurkainlaitteistolla, jolla varmistetaan siilon häiriötön purkaus kaikissa tilanteissa.” , kertoo Jauhetekniikan toimitusjohtaja Tuomo Kousa. Oikeanlaisten varusteiden ansiosta varastosiilo saatiin toimimaan häiriöittä.

 

Kalkin syöttö jatkuvatoimisesti pneumaattiseen kuljettimeen

Jauheiden annostelu prosessiin tapahtuu siilon alle sijoitetuilla Powdea Feeder™jauheannostelijalla, joka syöttää jauhetta valitulla annostelunopeudella pneumaattiseen ylipainelinjaan. Annostelija on punnitusantureiden päällä ja sen annostusnopeutta säädetään ja ylläpidetään Powdean kehittämällä Loss-in-Weight annostusohjaimella. Ohjaimesta on Profibus –väylällä toteutettu etäyhteys prosessivalvomoon, josta voidaan valvoa laitteiston toimintaa ja asettaa halutut annostusarvot.

 Avaimet käteen toimitus Powdealta

Powdea ( entJauhetekniikka) toimitti jauheen varastointi- ja annostelujärjestelmän Outokumpu Stainless Oy:lle Tornioon asennettuna ja käyttöönotettuna.

”Outokummun toimitus on projektinhoitopalvelujemme suhteen yksi pisimmälle vietyjä siiloprojektejamme. Kokonaistoimitukseemme sisältyi siilon
pystyksen, varusteasennusten ja käyttöönoton lisäksi mm. siilon perustussuunnittelu maaperäanalyysin perusteella sekä siilon valaistuksen suunnittelu ja toteutus.” Powdean toimitusjohtaja Tuomo Kousa kertoo.

Outokummun kehitysinsinööri Kimmo Vallo on tyytyväinen Jauhetekniikan projektitoimitukseen.
” Hyvä suoritus”, hän toteaa.

Lisää Cleantech, Non-food, Teollisuus referenssejä

atex reaktorille annostelu

Powdea toteutti Solenis Finland Oy:lle reaktorin automaattisen jauheannostelun. Projektin tavoitteena oli toteuttaa suursäkistä jauhemaisen kemikaalin annostelu reaktoriin siten,että säkin käsittely tapahtuu lattiatasolta ja pölyaltistuminen tuli minimoida

nesteannostelu non-food

Powdean suunnittelemiin ja toteuttamiin nestekontitusasemiin sisältyi useita käyttöä helpottavia innovatiivisia ominaisuuksia, kuten täyttövaiheessa syntyvää nesteen kuohumista vähentävä moottoroitu täyttöputki, joka laskeutuu täytön alussa kontin sisään ja nousee nestepintaa seuraten täytön aikana ylös.

Annosteluautomaatio Annostelujärjestelmä Anti-Dust Loss-in-weight Smart™

Powdea toteutti Ahstromin Tampereen tehtaan aktiivihiiliannostelun täydellisen uudistamisen. Uudistuksessa korvattiin aikaisempi aktiivihiilen annostelulaitteisto modernilla Loss-in-weight Smart™ annostelujärjestelmällä. Uudistuksen tavoitteena oli lisätä aktiivihiilen annosteluprosessin mitattavuutta ja säädettävyyttä sekä vähentää suursäkkien käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Tilaa Powdean uutiskirje

Valitse ryhmä, johon parhaiten koet kuuluvasi